header banner
Default

Merak Edilenler: Satoshi nedir? Ne işe yarar? Satoshi parası (SATS) hakkında


Satoshi nedir? Satoshi (SATS) ne işe yarar? Satoshi coin sosyal medyanın en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Bitcoin'in alt değeri olarak belirlenen Satoshi, İsmini BTC’nin yaratıcısı Satoshi Nakamoto’dan alıyor. Kripto para dünyasının yeni kuruşu Satoshi coin hakkında merak edilenler haberimizde...

29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

SATOSHI COIN NEDİR?

Satoshi, Bitcoin’in yaratıcısı olan Satoshi Nakamoto tarafından yaratıldı. Aslında yaratıldı demek yerine, Bitcoin’in alt değeri olarak belirlendi demek daha doğru olur. 2008 yılının kasım ayında 1 Satoshi’nin 0.00000001 BTC değerinde olduğunu belirtti. 2010 yılında bu değerin %1 olması önerildi. Yani, 1 Bitcoin’in %1’inin, 1 Satoshi olarak isimlendirilmesi söz konusu oldu. Bitcoin’in yaratıcısına olan saygıdan ötürü, bu isim sevildi ve kabul gördü.

SATOSHI COIN NEYE YARAR?

Kripto para dünyasının en değerli parası olan Bitcoin'den adetle almak isteyenler yüksek bütçe ayırması gerekiyor. Bu meblalar, yatırım için herkese uygun olmadığından dolayı, az sayıda BTC almaya yönelmek gerekiyor. İşte, 0.00000001 BTC aldığınız zaman, 1 Satoshi almış oluyorsunuz. Satoshi adedini arttırarak yatırım gücünüzü de kolaylıkla arttırmış oluyorsunuz.

SATOSHI NASIL SATIN ALINIR?

Satoshi, BTC satın almak demektir. Kripto para borsasının ilk parası olan BTC’yi yurt içi ve yurt dışındaki tüm borsalardan satın alabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan: Büşra Kamış

Sources


Article information

Author: Anne Cross

Last Updated: 1698393242

Views: 1067

Rating: 4.3 / 5 (33 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Anne Cross

Birthday: 1980-12-12

Address: 9412 Jones Flats Suite 348, Lisatown, RI 49366

Phone: +4328835237958777

Job: Dentist

Hobby: Hiking, Dancing, Snowboarding, Stamp Collecting, Graphic Design, Chess, Playing Guitar

Introduction: My name is Anne Cross, I am a Gifted, Colorful, Precious, audacious, frank, fearless, priceless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.