header banner
Default

Der var en hund, som familien havde opfostret i to år, men det viste sig at være et helt andet dyr


Table of Contents

  Da kinesiske Su Yun på en ferie tilbage i 2016 købte en hvalp af racen Tibetansk Mastiff, var der godt nok flere ting, der undrede hende.

  En fuldvoksen Tibetansk Mastiff har en stor, tyk sort og brun pels, og den kan veje op til 70 kg, og familiens nyerhvervede hund havde da også en glubsk appetit.

  For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.

  To kasser frugt og to bøtter nudler fortærede den hver eneste dag, og da vægten efter to år sagde 115 kg, begyndte den kinesiske familie at ane uråd.

  Og da hunden begyndte at udvise en evne til at stå på to ben, satte Su Yun sig for at finde ud af, hvad der foregik med familiens firbenede ven.

  Hundeejeren tog kontakt til myndighederne, der straks kunne se, at familiehunden var en asiatisk sortbjørn, som er en truet dyreart.

  En asiatisk sortbjørn, der også går under navnet kravebjørn, kan veje op til 180 kg – altså betydeligt mere end en Tibetansk Mastiff.

  De kinesiske myndigheder kom for at hente familiens kæledyr, og bjørnen måtte bedøves, før den blev båret væk i et bur.

  Bjørnen bor nu i Yunnan Wildlife Rescue, hvor den har det godt.

  Den usædvanlige historie blev første gang omtalt af The Independent tilbage i 2018, men er ifølge New York Post gået viralt i denne uge.

  Sources


  Article information

  Author: Krista Logan

  Last Updated: 1699308603

  Views: 936

  Rating: 4 / 5 (42 voted)

  Reviews: 83% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Krista Logan

  Birthday: 1965-08-02

  Address: 8476 Patrick Hollow, Leslieborough, ND 53998

  Phone: +4861804564209863

  Job: Article Writer

  Hobby: Amateur Radio, Web Development, Chess, Embroidery, Sewing, Tennis, Surfing

  Introduction: My name is Krista Logan, I am a enterprising, talented, artistic, steadfast, tenacious, dedicated, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.