header banner
Default

I følge Pengeverkstedet kan du tjene mer penger i sommer uten å betale skatt


Du kan tjene skattefrie kroner ved å male, låne ut bilen, båten, plenklipperen eller leie ut hytta en uke eller to i sommer.

Det er ikke slik at du betaler en flat skatt på alle inntekter og alle gevinster. Det er store fribeløp, unntak og beløpsgrenser som gjør at du kan tjene svært mye fullstendig skattefritt hvis du trår riktig.

Utnytt frikortet

VIDEO: Tjen over 1000KR Hver DAG! 17 Sidehustles Å Prøve I 2021
Eugene Andersen

Du betaler verken skatt eller trygdeavgift før inntekten din bikker 65 000 kroner. Frikortgrensa steg med 5000 kr fra 2021. I perioder har man jo lav inntekt, for eksempel mens man studerer, eller jobber redusert. I tillegg kan man ta småjobber i private hjem og hytter for inntil 6000 kr per oppdrag.

Bilær, båtær og kvistkuttærere

VIDEO: Ekstra inntekt // Måter å tjene mer penger på // Tips til inntektskilder // Pengesnakk
Pengesnakk

Leier du ut bilen på Getaround (eks Nabobil) eller kvistkutteren på Hygglo.no? Leieinntekter fra private gjenstander som bil, båt, campingvogn, bobil eller annet, vil være skattefrie så lenge de ikke overstiger 10 000 kroner. Men bikker de 10 000, blir det skatt fra første krone og du er selv ansvarlig for å ta inntekten med i skattemeldingen.

Nærmer det seg 10 000 kr på slutten av året, kan det faktisk lønne seg å si nei til den siste forespørselen. Hvis ikke blir det fort skatt på hele summen!

Trekke fra

VIDEO: Slik kan du tjene penger på Fiverr!
Formue Forum

Men hvis det blir skatteplikt, kan det også ofte trekkes fra kostnader. Man skal imidlertid skille mellom privat bruk og kostnader forbundet med utleien. Det er bare sistnevnte du kan trekke fra. For å gjøre dette enklere, har man innført faste satser for utleie av bil:

Hvis du dekker alle kostnadene ved bilholdet, inkludert drivstoff, er fradragssatsen kr 3,50 pr kilometer. Hvis leietaker dekker drivstoff selv, som nok er mest vanlig, kan det brukes en sats på kr 2,80 per kilometer.

Eks: Brita tjener 25 000 på bilutleie via nettbasert markedsplass. De tar 10 % av honoraret, dvs 2500 kr.  Leietakerene til Brita har kjørt til sammen 1950 km og dekket drivstoff selv. Dermed kan Johan fradragsføre etter sats på kr 2,80. Han fører derfor opp et fradrag på kr 7 960 (kr 2500 + kr 1950 x 2,80). Britas nettoinntekt fra bilutleien er dermed på kr 17 040, som beskattes med 22 %.

Hva med bobilen?

VIDEO: Slik tjener du penger på eiendom!
Smart Eiendom

Tilsvarende prosentvise reduksjon (dvs. 20 %) av ordinær sats kan du også bruke ved utleie av andre fremkomstmidler der leietaker dekker drivstoff, som MC, bobil etc.

Hva med løsøre?

VIDEO: LÆREPENGER - Hvordan skaffe seg penger?💰
Ramp

Ved utleie av verktøy og løsøre er det ingen faste satser for fradrag. Du kan føre opp det som er relevant for utleien, som vedlikehold, olje etc, så kan skatteetaten kan foreta en skjønnsmessig vurdering. Men dette gjelder altså bare hvis utleieinntekten bikker 10 000 kr.

Delingsøkonomi

VIDEO: Hvordan tjene penger nok til å investere 500 000 kr på et halvt år? Her er mine inntekter:
Pengesnakk

Har du selv behov for en kraftig hekklipper eller en hytteferie, er det ofte mer lønnsomt å leie det enn å eie det. Det avhenger selvsagt av bruken. Men du skal bruke hytta ganske ofte for at det skal «lønne» seg fremfor å leie de ukene dere faktisk vil til fjells eller til sjøen. Slike deletjenster og -apper er blitt mer og mer brukervennlige.

Pass på det formelle

VIDEO: 7 måder du kan tjene penge på online i 2023
Lucas Krøll

Du bør imidlertid sjekke det formelle før du legger ut bilen eller hytta på nett. Dekkes skader av en forsikring? Hvor mye kan du tjene før skatt? Har du en leiekontrakt?

Det kan være lurt å ta kontakt med forsikringsselskapet før utleie og opplyse om at du ønsker å leie ut bil eller bolig. De fleste delingstjenester har riktig nok en forsikring eller garanti mot skader eller hærverk. Sjekk denne. Det er ikke sikkert at den er tilstrekkelig for din risiko. Da trenger du kanskje en utvidet dekning på din nåværende bil- eller innboforsikring.

Husk også kontrakt

VIDEO: 5 Laziest Ways to Make Money Online ($100/day+)
Make Money Matt

Gjør du utleien via etablerte tjenester som Getaround etc, kan man som regel benytte deres standard kontrakt. Det er ofte også mulig å sjekke tilbakemeldinger på både leiere og utleiere fra tidlige utleier.

Lei ut skattefritt

VIDEO: Earn $30 Per Word You Type (Make Money Online 2023)
Dave Nick Daily

Halve boligen: Leier du ut én eller flere hybler i huset ditt, er leieinntektene skattefrie selv om utleien varer hele året. Det samme gjelder hvis du leier ut ett eller flere rom i leiligheten din. Men kravet er at de samlede leieinntektene ikke må overstige (den anslåtte) leieinntekten av delen du selv bebor.

AirBnB:  Fra 2018 ble det nye skatteregler for såkalt korttidsutleie i egen bolig. Leier du ut din egen bolig mindre enn 30 dager, vil de første 10 000 kronene være skattefrie, og av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Eksempel: Du leier ut et rom i leiligheten din noen helger i året via Airbnb. Det tjener du 18 000 kroner på. Skatten blir da 8 000 x 85 % x 22 % skatt = 1 496 kroner

PS: Leier du ut mer enn 30 dager og mindre enn halvparten av boligen er leieinntektene fortsatt skattefrie

Leie ut hele boligen?

VIDEO: How To Make Money on Fiverr in 2023 [Best Gigs and Strategies]
Vasily Kichigin

Leier du ut hele boligen, men mer enn 30 dager, er det fremdeles mulig med skattefrie leieinntekter, såframt inntektene er under 20 000 kroner. Men pass på! Bikker leieinntektene 20 000-kronersgrensa, er hele leieinntekten skattepliktig fra første krone!

Er det bare en ulempe? Ikke nødvendigvis. Husk at du da kan trekke fra en rekke utgifter fra utleien. er det en rekke fradrag du kan trekke fra beløpet. Det gjelder blant annet forsikring,  vedlikehold (ikke påkostninger), kommunale avgifter, annonsering, eiendomsskatt, møbelslitasje, samt reiser du må ta i forbindelse med utleien.

Hytta

VIDEO: 15 Websites That Will Pay You EVERY DAY Within 24 Hours (Easy Work At Home Jobs)
Joshua Mayo

De første 10 000 kronene er uansett skattefrie. Eier du flere hytter, gis et fribeløp for hver eiendom. Har du høyere utleieinntekt, beskattes bare 85 % av det overskytende. Og skattesatsen er bare 22 %. Hvis vi leier ut ei hytte for 25 000 kroner brutto, forsvinner bare 2 805 kroner i skatt. Hvis dere eier hytta sammen med flere, må fribeløpet fordeles på eierne. Deler dere hytta med en annen familie, kan dere altså leie ut skattefritt for 5000 kr, og resten av fribeløpet ligger på den andre familien.

Sources


Article information

Author: Christopher Barker

Last Updated: 1704654482

Views: 1179

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Christopher Barker

Birthday: 1972-08-24

Address: 103 Rodriguez Rest Suite 311, Andersonstad, OR 25985

Phone: +3706035686932708

Job: Article Writer

Hobby: Astronomy, Pottery, Skiing, Graphic Design, Cross-Stitching, Hiking, Quilting

Introduction: My name is Christopher Barker, I am a resolved, esteemed, irreplaceable, persistent, valuable, ingenious, talented person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.