header banner
Default

Volgens BLOX | Nieuws bent u nog op tijd, aangezien dit de tijd is waarop Bitcoin echt gaat exploderen


Het universum kent veel onbeantwoorde vragen: waar komt het leven vandaan? Waar speelt Xavi Simmons volgend jaar? Ben ik nog op tijd om Bitcoin te kopen? Die laatste vraag is natuurlijk het belangrijkste en wordt om de zoveel tijd weer gesteld.

Arthur Hayes, directeur van BitMex, weet wanneer Bitcoin vuurwerk kan verwachten, en suggereert dat je nu nog op tijd bent.

Wanneer negeerde je Bitcoin voor het eerst?

VIDEO: You're Running Out Of Time With BITCOIN ⏱️
Around The Blockchain

Voordat we naar de woorden van Hayes gaan, eerst een mooie post van Michiel Brunet de Rochebrune. Deze Nederlandse Bitcoin specialist deelde onderstaande afbeelding op LinkedIn en verwoord dezelfde vraag op een speelse manier.

Want elke keer dat je jezelf afvraagt of je op tijd bent om Bitcoin te kopen, en je besluit weer niet te kopen, dan negeer je Bitcoin.

Geldprinter gaat aan en dat is goed voor Bitcoin

VIDEO: How Many Bitcoin to be a MILLIONAIRE? 🐳
Altcoin Daily

Terug naar Hayes, hij heeft een essay geschreven waarin hij een soort tijdlijn voor Bitcoin uitstippelt. Volgens de oprichter van BitMEX zal de Fed waarschijnlijk geld moeten drukken om rente te betalen over reservesaldi, waardoor de liquiditeit in het systeem toeneemt. Hayes voorspelt dat vermogende activahouders die rentebetalingen van de Fed hebben ontvangen, met de opbrengst risicovolle activa zullen kopen.

‘Al deze betaalde rente is in feite een stimuleringsprogramma voor rijke vermogensbezitters. Wat doen vermogende vermogensbezitters als ze meer geld hebben dan ze nodig hebben? Ze kopen risicovolle activa. Goud, Bitcoin, AI-technologieaandelen, enz. zullen allemaal profiteren van deze ‘rijkdom’ die door de overheid wordt gedrukt en als rente wordt uitgedeeld.’

Eind 3e kwartaal 2023 knalt Bitcoin

VIDEO: BITCOIN Is Going Up Forever... Here Is Why.
Luke Broyles

Wanneer gaat dit allemaal gebeuren? Hayes gelooft dat het einde van het 3e kwartaal en vroege 4e kwartaal van dit jaar vuurwerk zal opleveren voor de Bitcoin koers.

‘Ik verwacht dat Bitcoin hier stand zal houden. Ik geloof niet dat we 20.000 dollar opnieuw zullen testen of ook maar in de buurt zullen komen. Terwijl het geld langzaam de wereldwijde markten voor risicoactiva binnendruppelt, zal er een sterke basis van steun ontstaan.’

‘Naarmate meer en meer experts beginnen te praten over wat er gebeurt met de miljarden dollars die door de Fed en het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn gedrukt en als rente zijn uitgedeeld, zal het weer algemeen bekend worden dat de gelddrukker brrr gaat. En als de printer brrr gaat, gaat Bitcoin boem!’

Sources


Article information

Author: Stephanie Molina

Last Updated: 1698626282

Views: 1150

Rating: 4 / 5 (83 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stephanie Molina

Birthday: 1997-12-29

Address: 262 Jason Land Apt. 986, Dariusmouth, IA 78898

Phone: +4257911643366573

Job: Article Writer

Hobby: Poker, Sculpting, Raspberry Pi, Card Collecting, Sailing, Board Games, Motorcycling

Introduction: My name is Stephanie Molina, I am a talented, spirited, vivid, valuable, strong-willed, welcoming, enterprising person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.