header banner
Default

Webwinkels die misleidende aftelklokjes bij aanbiedingen plaatsen, worden aangepakt - Kassa - BNNVARA


Logo Kassa

Het consumentenplatform van BNNVARA.

27-06-2023

  •  

leestijd 2 minuten

klok tijd wintertijd zomertijd 1127

Als je op een webshop een product in de aanbieding op het oog hebt, staat er soms een aftelklokje bij. Deze timer geeft zogenaamd aan hoelang de actie nog loopt, maar uit onderzoek blijkt dat niet al deze acties stoppen na het verlopen van de klok. Webshops die deze misleidende timers gebruiken zijn aangesproken door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ze moeten daarmee stoppen als de aanbiedingen niet tijdelijk zijn, aldus de toezichthouder. Doen ze dat niet dan kan de ACM boetes opleggen.

Klokje start gewoon weer opnieuw na het aflopen

De toezichthouder voerde geautomatiseerde controles uit op webwinkels en vond honderden zogenoemde countdown timers. Dat is een klokje dat afloopt en bij een aanbieding staat. Op zich zijn die klokjes niet verboden mits de aanbieding na die tijd ook niet meer geldig is. Maar in 41 gevallen merkte de ACM dat het klokje na afloop van de tijd weer gewoon opnieuw startte zonder dat de prijs van het product veranderde. Soms kwam er na afloop van het klokje zelfs een beter aanbod.

"Webshops mogen verleiden, maar niet misleiden"

Als timers op die manier worden gebruikt, zijn ze verboden. De consument wordt dan misleid want die denkt dan dat er minder tijd is om over een aanbieding te beslissen.

"Online worden consumenten op allerlei manieren gestimuleerd om aankopen te doen", weet directeur consumenten van de ACM Edwin van Houten. "We vinden het belangrijk dat consumenten met vertrouwen online hun aankopen kunnen doen. Webshops mogen consumenten verleiden, maar niet misleiden."

"Bij websites let het bedrijf bijvoorbeeld op 'dark patterns"

De digitale economie is een van de aandachtspunten voor de ACM. Bij websites let het bedrijf bijvoorbeeld op 'dark patterns'. Dat zijn manieren waarmee sites bezoekers en klanten in een bepaalde richting duwen, zoals de countdown timers. Ook het vooraf aanvinken van bepaalde opties valt daar bijvoorbeeld onder, omdat dit lang niet altijd in het belang van consumenten is. ANP

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!

Sources


Article information

Author: Allison Terry

Last Updated: 1698480363

Views: 1140

Rating: 3.7 / 5 (34 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allison Terry

Birthday: 1955-05-23

Address: 67650 Mueller River, Parkerview, IN 59362

Phone: +4774769582415379

Job: Pharmacist

Hobby: Playing Guitar, Crochet, Card Games, Ice Skating, Arduino, Beekeeping, Video Editing

Introduction: My name is Allison Terry, I am a proficient, radiant, cherished, vibrant, Determined, multicolored, receptive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.