header banner
Default

Binance stopt in Nederland, waardoor klanten nog een maand moeten wachten


Geen vergunning

Cryptobeurs Binance verlaat de Nederlandse markt vanwege onenigheid met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Klanten hebben nog een maand om hun tegoeden en uitstaande leningen van het platform te halen.

Binance heeft Nederlandse gebruikers vanmorgen per e-mail op de hoogte gebracht van het besluit. "Tot onze spijt moeten we mededelen dat Binance de Nederlandse markt verlaat", schrijft het bedrijf daarin. Binance zegt een 'uitgebreid registratieaanvraagproces' te hebben doorlopen in Nederland, maar zonder succes.

Alleen nog opnemen

VIDEO: Binance stopt in Nederland, dit moet je doen [afl 240]
eenrijkerleven

Het gevolg is dat Nederlandse klanten met ingang van 17 juli 2023 enkel nog kunnen opnemen bij het cryptoplatform. Aankopen, transacties en stortingen zijn dan niet langer mogelijk, en ook openstaande posities voor de verschillende Binance-producten worden geleidelijk gesloten. Binance roept klanten op om 'passende actie' te ondernemen, wat neerkomt op het opnemen van alle tegoeden op hun Binance-accounts.

Het cryptoplatform kreeg vorig jaar een miljoenenboete van DNB. Volgens de toezichthouder bood Binance in Nederland cryptodiensten aan zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB, wat het bedrijf een concurrentievoordeel gaf omdat het geen heffingen afdroeg of andere toezichtgerelateerde kosten maakte.

Lees ook: DNB geeft cryptobeurs Binance miljoenenboete voor illegale activiteiten

Eerste cryptowet op komst

VIDEO: BINANCE VERLAAT NEDERLAND | Wat nu? | Tips & Nieuws
Elroy Ryon - Crypto & Investeren

De toezichthouder zegt kennis te hebben genomen van het besluit van Binance. "In zijn algemeenheid geldt dat cryptodienstverleners zonder registratie geen diensten in Nederland mogen aanbieden. In het verleden heeft DNB gewaarschuwd dat Binance niet geregistreerd is, maar wel haar diensten in Nederland aanbiedt", schrijft DNB in een verklaring. Een DNB-woordvoerder laat RTL Z weten dat de toezichthouder een wettelijke geheimhoudingsplicht heeft voor vergunningstrajecten.

Cryptoplatforms zoals Binance liggen al langer onder vuur bij toezichthouders vanwege de vrees van het doorsluizen van geld van criminelen en de slechte bescherming van consumenten. In de EU moeten cryptobedrijven binnenkort voldoen aan de nieuwe MiCAR-regels, de eerste cryptowet van Europa die naar verwachting in 2024 gaat gelden en die deze risico's moet verkleinen.

Ook in andere landen worstelt Binance met toezichthouders. Zo werd het handelsplatform vorige week in de VS aangeklaagd door beurswaakhond SEC. Die stelt dat Binance zich bewust niet houdt aan de regels voor de cryptohandel en zich verschuilt achter een 'ondoorzichtige' internationale structuur om toezicht te vermijden.

Lees ook: Binance voor de rechter: 'Misdragingen crypto moeten stoppen'

Witwassen en terrorisme  

VIDEO: Binance stopt in Nederland. Wat kun je doen?
CryptoCoiners

In Nederland is registratieplicht voor cryptodienstverleners verankerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), laat DNB weten. Die wet moet onder meer voorkomen dat cryptodienstverleners of hun klanten betrokken raken bij witwassen of financiering van terrorisme.

Binance ziet de deur in Nederland nog wel op een kier staan. Het bedrijf zegt zich in te blijven spannen om in de toekomst wel de benodigde vergunning in Nederland te krijgen. "We zullen er alles aan doen om MiCAR-compatibel te zijn", belooft Binance in de mail aan Nederlandse klanten.

Sources


Article information

Author: Cindy Evans

Last Updated: 1698493682

Views: 1030

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cindy Evans

Birthday: 1928-03-27

Address: 7154 Miller Pass, East Brad, CO 91763

Phone: +3782154357817086

Job: Data Scientist

Hobby: Tennis, Surfing, Cycling, Origami, Survival Skills, Cross-Stitching, Cooking

Introduction: My name is Cindy Evans, I am a resolute, irreplaceable, courageous, Precious, sincere, unreserved, venturesome person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.